PL

Translate:

BALANCER SYSTEM

EDUKACJA: UPADKI – STATYSTYKA, SKUTKI

image81


 • W grupie wiekowej powyżej 65 roku życia upadki są główną przyczyną zgonów spowodowanych nieszczęśliwymi wypadkami.
   
 • Odsetek zgonów będących następstwem upadków wzrasta z wiekiem w grupie osób powyżej 75 roku życia o 70%.


 • Złamania i stłuczenia są najczęstszymi konsekwencjami upadków i jest to jedna z głównych przyczyn hospitalizacji. 


 • Ponad 90% złamań szyjki kości udowej występujących u osób powyżej 70 roku życia jest następstwem upadków. Na skutek takich złamań 50% chorych traci zdolność chodzenia
  i samodzielnego życia. 


 • 33% osób powyżej 65 roku życia, mieszkających samodzielnie, upada co najmniej raz w roku, natomiast w populacji powyżej 80 roku życia to już 40%. 


 • W szpitalach upadki zdarzają się u 20% chorych, natomiast u pensjonariuszy domów opieki wskaźnik ten wzrasta do 50-67%.


 • Ponad 50% osób, które upadły po raz pierwszy, jest zagrożonych ponownym upadkiem. 

BALANCER SYSTEM

image82

  


Balancer System  to  Innowacyjny Sprzęt do Rehabilitacji Ruchowej  /Innovative System for Movement Rehabilitation (ISRR) / (pending patent). Urządzenie składa się z  podwieszanej prowadnicy, elementu  prowadzącego, systemu zabezpieczającego pozwalającego zmieniać wysokość podwieszenia oraz wygodnego kaftana zabezpieczającego pacjenta.  


Balancer System jest wykorzystywany do reedukacji przeciwupadkowej.  Jest to urządzenie umożliwiające na aktywną rehabilitację polegającą na stworzeniu pacjentowi poczucia zabezpieczenia przed upadkiem. 


Balancer System  stwarza warunki do kontrolowanej utraty i samodzielnego odzyskania równowagi. System pozwala na prowadzenie rehabilitacji równowagi oraz chodu, ale może być również wykorzystany jako urządzenie wspomagające ćwiczenia stabilizujące w rehabilitacji bólow kręgosłupa. 


Balancer System wspomaga także terapeutę  zabezpieczając go przed urazami związanymi z przeciążeniami spowodowanymi pracą z pacjentem. 


Umożliwia prowadzenie zajęć grupowych  dla osób z zaburzeniami równowagi eliminując potrzebę angażowania wieloosobowego personelu.


Balancer System to również sprawdzona metodologia pracy z pacjentem: badanie funkcjonalne pacjenta oraz program rehabilitacyjny poparty najnowszymi badaniami. 


Dzięki nam Niemożliwe staje się Możliwe.  


BIZNES

image83

  

Do kogo kierujemy naszą ofertę?

  

Nasi partnerzy to publiczne i prywatne placówki oraz przychodnie rehabilitacyjne funkcjonujące samodzielnie, przy szpitalach lub w ramach większych zespołów leczniczych. 


Procedury rehabilitacyjne, takie jak ćwiczenia równoważne, reedukacja chodu, ćwiczenia indywidualne, realizowane z wykorzystaniem naszego urządzenia, są refinansowane ze  środków  NFZ. 


Balancer System pozwala wprowadzic nowa grupe komercjalnych pacjentow. 

  

Naszymi odbiorcami oprócz klasycznych placówek rehabilitacyjnych, są także sanatoria, domy seniora, stacjonarne i dzienne domy opieki, a także obiekty zajmujące się rekreacją, w tym kluby fitness.


Efektywność naszego urządzenia doceniają fizjoterapeuci, którzy dzięki niemu mogą skutecznie i bezpiecznie opiekować się pacjentem. Posiadamy w ofercie opcje do równoczesnych ćwiczeń  dla kilku pacjentów. 


Zwrot  z inwestycji (ROI) zakupionego urządzenia zwraca się już po kilku miesiącach użytkowania.


Zapewniamy atrakcyjne warunki finansowania urzadzenia  w ramach partnerskiego programu z Alior Bank.

image84

NASZA MISJA

„No more falls. Odzyskaj zaufanie do swoich sił i możliwości."

  

 • Spółka ProKinetic System powstała, aby dać szanse powrotu do pełnej aktywności ruchowej i przywrócić pełnie możliwości funkcjonowania pacjentom, których sprawność chodu i zmysł równowagi zostały ograniczone na skutek upadku lub jego konsekwencji. Chcemy także pomóc osobom, dla których lęk przed upadkiem stał się przeszkodą w samodzielnym poruszaniu się. 


 • Musimy zacząć zdawać sobie sprawę z tego, że nasze społeczeństwo stoi w obliczu swego rodzaju epidemii, którą można określić mianem Syndromu Poupadkowego (Post Fall Syndrome).


 • Działalność ProKinetic System ma wspomagać rehabilitację ruchową i profilaktykę przeciwupadkową w schorzeniach geriatrycznych, ortopedycznych i neurologicznych. 


 • Naszym celem jest wdrożenie innowacyjnego systemu, który
  z bardzo dobrym skutkiem można zastosować do reedukacji chodu, ćwiczeń utrzymywania równowagi oraz poprawy sprawności poruszania się pacjentów. 


 • Nasz system można zastosować w każdej placówce rehabilitacyjnej. Efekty  stosowania naszego rozwiązania są widoczne i mierzalne w postępie pacjentów, prowadzących do poprawy jakości ich życia. 

Chcesz być naszym partnerem?

Jeśli masz problem z balansem, upadasz, a może masz w Rodzinie  osoby, które mają problemy
z utrzymaniem równowagi i chcesz im w tym pomóc?


Jeśli jesteś lekarzem, terapeutą lub trenerem fitness, który bezpośrednio pracuje z osobami zagrożonymi upadkiem lub z osobami, które mają problemy z balansem. 


Skontaktuj się z Nami, chętnie porozmawiamy.

image85

BALANCER SYSTEM

WYRÓŻNIENIE ZA INOWACYJNOSC 

ŁÓDŹ  2019

Filmy

Pierwszy Balancer System z numerem serii 0001 został założony  w Centrum Medycyny Sportowej w Warszawie

Balancer System w  Centrum Medycznym  Damiana - Medicover

Balancer System w Domu Opieki Józefina – Medicover Senior 

Balancer System już w Krakowie

Balancer System - przykłady zastosowania Balancer System

Nasi partnerzy

image86
image87
image88
image89
image90
image91
image92
image93
image94
image95
image96

Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.

Kontakt

ProKinetic System Sp. z o.o. ul. Prosta 70, 00-838 Warszawa, V piętro

ul. Prosta 70, 00-838 Warszawa, Poland

Biuro: (48) 22 390 52 42; Dział Techniczny (48) 509 717 316

skontaktuj sie z nami

Cancel

Oficjalny dystrybutor w Polsce :


 PHU Technomex Sp. z o.o. ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice  

TEL: 32 401 03 50

www.technomex.pl/balancer-system


Zasady ochrony danych osobowych

  

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PlIKOW COOKIES

Zachowanie poufności danych jest dla nas niezwykle ważne i chcemy, aby każdy nasz Użytkownik wiedział, w jaki sposób je przetwarzamy. Dlatego sporządziliśmy Politykę prywatności, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych, a także sposoby i cele gromadzenia plików cookies.

 1. Definicje:
  Serwis – strona internetowa pod adresem: www.prokinetic .pl;
  Użytkownik – osoba odwiedzająca serwis internetowy      www.prokinetic.pl;
  Właściciel serwisu internetowego pod adresem www.prokinetic.pl –      Prokinetic System Sp. z o. o. z siedzibą biura  w Warszawie ul. Prosta 70 ( V pietro)  NIP: 125-167-30-27, KRS 0000732534, REGON: 380074395 email:   info@prokinetic.pl
 2. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych, w tym również danych osobowych, uzyskanych poprzez      stronę Serwisu przez Prokinetic System Sp. z o. o., który jest      Administratorem Danych Osobowych.
 3. Dane osobowe      są przetwarzane przez Prokinetic System zgodnie z Rozporządzeniem      Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku      w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych      osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia      dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. „RODO”).
 4. Prokinetic      System  za pomocą strony Serwisu      może gromadzić niektóre spośród następujących danych dotyczących      Użytkownika:
  1. informacje       dotyczące korzystania przez Użytkownika ze strony Serwisu, o tym kiedy, z       jakiego adresu IP i w jaki sposób Użytkownik korzysta ze strony Serwisu;
  2. informacje       techniczne o urządzeniach, z których korzysta Użytkownik, żeby uzyskać       dostęp do Serwisu oraz inne informacje techniczne;
  3. rejestracji       sesji Użytkownika w Serwisie, w tym dane kliknięć w określone elementy,       ruch wskaźnika myszy i dane dotyczące scrollowania strony;
  4. wszelkie       inne dane, które Użytkownik przekazuje za pośrednictwem formularza       kontaktowego lub poczty elektronicznej.
 5. Podane przez      Użytkownika dane osobowe (jednocześnie wskazujemy, że już w samym adresie      e-mail Użytkownika mogą pojawić się dane, które mają lub mogą mieć      charakter danych osobowych), mogą być wykorzystywane jedynie w celu:
  1. udzielenia       odpowiedzi na pytanie/zgłoszenie dotyczące produktów, współpracy, działalności       Prokinetic System - podstawą prawną przetwarzania jest tutaj zgoda       Użytkownika lub prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust.       1 lit. a i f) RODO)
  2. przyjęcia       zgłoszenia działania niepożądanego (podstawą prawną przetwarzania jest       ciążący na Prokinetic System obowiązek prawny - art. 6 ust. 1 lit.       c) RODO)
  3. prowadzenia       procesu rekrutacyjnego – zgodnie z właściwymi przepisami, tj. Kodeksu       pracy, jeśli Użytkownik ubiega się o stanowisko na podstawie umowy o       pracę i Kodeksu cywilnego jeśli ubiega się o stanowisko na podstawie       umowy cywilnoprawnej. Niektóre z danych Użytkownika przetwarzane są w       ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub na podstawie       zgody Użytkownika - art. 6 ust. 1 lit. a i f) RODO.
  4. obsługi       zgłoszeń reklamacyjnych - prawnie uzasadniony interes Administratora –       art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Podstawą przetwarzania danych osobowych       będzie art. 6 ust. 1 lit. b RODO jeżeli jest to niezbędne do wykonania       umowy, której stroną jest Użytkownik lub do podjęcia działań na żądanie       Użytkownika, przed zawarciem umowy.
 6. Podanie      danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla udzielenia odpowiedzi      na pytanie/zgłoszenie dotyczące produktów, współpracy, działalności      Prokinetic System, przyjęcia zgłoszenia działania niepożądanego,      prowadzenia procesu rekrutacji lub obsługi zgłoszeń reklamacyjnych. W      relacjach umownych podanie danych osobowych stanowi wymóg zawarcia i      realizacji umowy. Dane osobowe mogą być przetwarzane i przechowywane pod      warunkiem, że Prokinetic System  ma      prawnie uzasadniony interes, a interes ten jest nadrzędny w stosunku do      interesów i podstawowych praw Użytkownika. Jeśli uzasadniony prawnie      interes Prokinetic System dotyczący przetwarzania i przechowywania danych      Użytkownika nie jest nadrzędny w stosunku do jego interesów i praw      podstawowych, dane nadal mogą być przetwarzane i przechowywane, jeśli jest      to wymagane przez prawo. W takich przypadkach dane mogą być przechowywane      tylko w celu spełnienia wymagań przepisów prawnych. Okres przechowywania      informacji o Użytkowniku zależy od rodzaju uzyskanych informacji. Prokinetic System zachowa dane osobowe      Użytkownika tylko tak długo, jak będzie to konieczne do osiągnięcia celów      określonych w niniejszej Polityce Prywatności. Po upływie tego czasu      Prokinetic System usunie lub zanonimizuje dane osobowe Użytkownika Jeśli      nie jest to możliwe (na przykład informacje zostały zapisane w archiwach      kopii zapasowych), wówczas dane osobowe zostaną wyizolowane od dalszego      przetwarzania aż do możliwości usunięcia, jeżeli będzie to prawnie i      technicznie możliwe.
 7. Odbiorcami      danych osobowych Użytkownika będą (1) jedynie upoważnieni pracownicy      Prokinetic System upoważnione osoby działające na zlecenie Prokinetic      System, a także (2) podmioty działające na zlecenie i w imieniu Prokinetic      System, tj. podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy      teleinformatyczne Aprokinetic System (ogólną infrastrukturę      teleinformatyczną, pocztę elektroniczną, systemy informatyczne stosowane      przez Prokinetic System), (3) organy nadzorujące przestrzeganie prawa,      organy państwowe i inne organy administracji publicznej lub osoby trzecie,      jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy, (4) biegli rewidenci i inni      doradcy profesjonalni.
 8. W przypadku      gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody      Użytkownika, Użytkownik może w każdym czasie wycofać zgodę na      przetwarzanie danych osobowych, przy czym nie wpływa to na wcześniejszą      zgodność z prawem przetwarzania danych.
 9. Korzystając      z Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie materiałów      marketingowych, które są jego integralną częścią. Nieodłącznym elementem      Serwisu są np. banery reklamowe, na których Prokinetic System może      promować swoje usługi i produkty bądź inne treści o charakterze      reklamowym.
 10. W każdym      czasie Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych, prawo ich      sprostowania, prawo usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania,      prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Oświadczenia      w zakresie realizacji praw prosimy składać na adres e-mail:      info@prokinetic.pl. Jeżeli mimo naszego wsparcia Użytkownik uzna, że dane      osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa,      przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa      Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 11. W sprawach      nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio      właściwe przepisy prawa.
 12. Administrator      Danych Osobowych zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności      poprzez opublikowanie nowej wersji w Serwisie.

Cookies

Nasza witryna internetowa korzysta z usługi analizy oglądalności stron internetowych. Statystyki używają “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na "cookies" celach określonych powyżej.